Volg ons:
Subsidies en fiscale voordelen

Subsidies en fiscale voordelen

De Nederlandse overheid stimuleert organisaties en bedrijven om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen-installaties. Daarom zijn er verschillende subsidies of fiscale regelingen die de aanschaf van zonnepanelen nog aantrekkelijker maken. Zo is er de SDE++ subsidie voor grootverbruikers, kunnen kleinverbruikers gebruik maken van de salderingsregeling en zijn er fiscale voordelen middels de EIA- en de KIA-regeling.

Vrijblijvend advies ontvangen?

Wat is de SDE++ subsidie?

De SDE++ is een exploitatiesubsidie voor bedrijven met een grootverbruiksaansluiting. Deze regeling subsidieert de productie van duurzame energie middels fotovoltaïsche zonnepanelen. De subsidie wordt aangevraagd voordat de installatie wordt gebouwd en in gebruik wordt genomen. De SDE++ subsidieregeling vergoedt het verschil tussen de marktprijs van de geleverde energie en de kostprijs van de duurzame energie voor 15 jaar.

EIA (Energie-investeringsaftrek) voor ondernemers

Ondernemers die investeren in zonnepanelen kunnen gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek regeling, afgekort de EIA-regeling. Bedrijfsmiddelen, zoals zonnepanelen, die in aanmerking komen voor de EIA mogen voor 45,5% van het investeringsbedrag in mindering worden gebracht op de belastbare winst.

KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) voor ondernemers

Als ondernemer met een kleinverbruikersaansluiting mag u eenmalig maximaal 28% van uw investering in mindering brengen op zijn fiscale winst. De investering moet minimaal € 2400,- bedragen. Het maximum investeringsbedrag waarover uw als ondernemer aftrek krijgt is € 323.544.

Normale fiscale afschrijving

Een investering in zonnepanelen mag in 10 jaar worden afgeschreven. Als ondernemer mag u dus maximaal 73% (KIA 28% en EIA 45%) in mindering brengen op de begin investering. Daarnaast mag er in 10 jaar afgeschreven worden op de installatie. In totaal komt u dan maximaal uit op een fiscale aftrekpost van 173% (in 10 jaar tijd).

Salderingsregeling

Deze regeling is bedoeld voor consumenten en bedrijven met een kleinverbruiksaansluiting (maximaal 3x80A). Opgewekte, aan het net terug geleverde, duurzame elektriciteit mag worden verrekend met de elektriciteit die u van het net afnam. Dit voorkomt dat u variabele elektriciteitskosten betaalt. Hierbij gaat het meestal om zonnepanelen. Op de energienota geeft de energieleverancier aan hoeveel stroom u opwekte en verbruikte. Vanaf 2023 wordt deze regeling met 9% jaarlijks afgebouwd.

Wij vertellen u graag meer over deze regelingen. Wij zullen specifiek voor uw situatie bekijken welke mogelijke subsidies of aantrekkelijke fiscale voordelen van toepassing zijn. Vervolgens kunnen wij de subsidies voor uw aanvragen en nemen wij indien gewenst de administratieve handelingen uit handen.